Επαγγελματίες

  • 6 Αυγούστου 2018

Όλα τα προϊόντα της παραδοσιακής ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΡΗΤΗΣ VN ΙΚΕ μπορείτε να τα προμηθευτείτε για την επιχείρησή σας, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω του δικτύου συνεργατών της εταιρείας μας.

Με ένα δίκτυο που καλύπτει όλη την Κρήτη, αλλά και δυνατότητα αποστολής σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού, σας εξασφαλίζουμε αξιοπιστία στην παράδοση, άριστες συνθήκες προϊόντων και ανταγωνιστικές τιμές με μια σταθερή αξία value for money για όλους τους κωδικούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη δ/νση info@cretanhalva.com